Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Inżynierskie myślenie, wykład 4 - "Kapusta głowa pełna"

Politechnika Gdańska, 7 maja 2015

Urszula Kozłowska

Dnia 7 maja 2015 o godzinie 18:00 w Audytorium Chemicznym Politechniki Gdańskiej odbył się czwarty wykład z cyklu Inżynierskie Myślenie - "Kapusta głowa pełna". Temat przedstawił prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka. Profesor opowiadał o fitoremediacji i biofumigacji na przykładzie różnych odmian kapusty. Zostały także przedstawione wyniki badań zawartości glukozynolanów, a także cynku, kadmu i innych pierwiastków w próbkach kapusty.