Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

XLII Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemia z głębi Ziemi”

Lubenia, 30 kwietnia – 3 maja 2015

Barbara Mikulak

W dniach 30 kwietnia – 3 maja 2015 odbyła się kolejna, XLII już, edycja Ogólnopolskiej Szkoły Chemii zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Chemii „Esprit” działające przy Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Impreza ta miała miejsce w Ośrodku Aktywnego Wypoczynku „Maraton” znajdującego się w Lubeni, 20 km od Rzeszowa.

Reprezentacja SSOGPTChem „Hybryda” składała się z ośmiu członków Sekcji, którzy zaprezentowali referaty i postery w następujących kategoriach:

Referaty z badań własnych:

Postery z badań własnych:

Postery popularnonaukowe:

Podczas czterech dni trwania konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wystąpień. Oprócz studentów swoje referaty wygłosili również zaproszeni goście: dr hab. Maciej Szaleniec, dr Rafał Loska, prof. dr hab. Robert Hołyst, dr hab. inż. Wiktor Bukowski, prof. PRz.

Poza oficjalną częścią naukową miały miejsce również imprezy tematyczne, które były okazją do wspólnej zabawy oraz integracji członków poszczególnych kół naukowych. Ostatniego dnia konferencji odbył się bankiet podsumowujący całą Szkołę Chemii, podczas którego odtańczono tradycyjnego poloneza oraz przekazano berło ASSChemu kolejnemu ośrodkowi naukowemu. Tym razem było to Koło Naukowe „Kiwon” z Politechniki Wrocławskiej, które tym samym zostało organizatorem następnej, XLIII Ogólnopolskiej Szkoły Chemii.