Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

V Konferencja Kół Naukowych Wydziału Chemicznego

Czarlina, 24-26 kwietnia 2015

Damian Rosiak

W dniach 24-26 kwietnia jedenastu członków Sekcji Studenckiej Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Hybryda” wzięło udział w V Konferencji Kół Naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Tradycyjnie na miejsce przyjechaliśmy autokarem podstawionym pod budynek Chemii A. Podróż minęła w pogodnej atmosferze, nie obyło się bez śpiewów i kawałów. Po przyjeździe na miejsce każdemu z nas został przydzielony domek. Około godziny 16:00 Damian Rosiak, jako główny koordynator, otworzył Konferencję i zaprosił uczestników na godzinny wykład otwarcia naszego opiekuna naukowego – dr. inż. Sebastiana Demkowicza o inhibitorach STS na bazie fosforowych i tiofosforowych pochodnych bifenyli i nie tylko. Wykład cieszył się szerokim uznaniem i nie zabrakło wielu pytań. Po prezentacji prelegenta nastąpiły prezentacje Kół Wydziału Chemicznego PG. Każdy z przedstawicieli zaprezentował osiągnięcia danego koła w minionym roku. Następnie odbyła się pierwsza sesja posterowa. Po sesji uczestnicy urządzili ognisko. O 20:30 rozpoczęła się impreza integracyjna.

Kolejny dzień rozpoczął się śniadaniem i sesją referatów dotyczących różnych rodzajów korozji. Nasze koło reprezentował Karol Sulej mówiący o swoich badaniach nad efektami synergicznej korozji kawitacyjnej. W następnej sesji referatów swoje wystąpienie miał Bartosz Szulczyński przedstawiający jego wyniki badań nad „(U)lotnymi analitami”. Przed obiadem nastąpił wykład kolejnego gościa – naszego opiekuna Sekcji dr. inż. Andrzeja Okuniewskiego, który wygłosił referat dotyczący siarki pod enigmatyczną nazwą „Fifty shades of yellow”.

Tego dnia członkowie naszej sekcji byli odpowiedzialni za przygotowanie obiadu. Potrawka, którą przyrządzili, cieszyła się takim uznaniem, że wszyscy zajadali z uśmiechami na twarzy. Po obiedzie swoje wystąpienia mieli Damian Rosiak i Anna Kowal. Damian mówił o heterocyklicznych pochodnych otrzymanych w Katedrze Chemii Nieorganicznej, a Ania o substancjach pomocniczych stosowanych w produkcji opakowań produktów spożywczych. Po przerwie kawowej swoje wystąpienie miał Jakub Grynda mówiący o badaniach oddziaływań ligand – DNA. Wieczorem odbyła się druga sesja posterowa, a po niej kolacja i impreza.

Ostatniego dnia konferencji po śniadaniu Damian podziękował gościom zaproszonym oraz wręczył nagrody za najlepszy referat i poster.

SSOGPTChem „Hybryda” może się pochwalić następującymi sukcesami:

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Po zakończeniu uczestnicy sprzątnęli ośrodek i autokarem wrócili do Gdańska.

Chcielibyśmy bardzo podziękować Dziekanowi Wydziału Chemicznego prof. dr. hab. inż. Sławomirowi Milewskiemu za objęcie Konferencji patronatem honorowym. Dziękujemy także sponsorom, bez których konferencja na pewno nie miałaby takiego wymiaru. Dziękujemy firmie Polpharma (www.polpharma.pl) i Wod-Przem oraz Instytutowi Chemii Fizycznej PAN.