Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Pokazy ciekawych reakcji chemicznych w ramach Politechnika OPEN oraz Forum Organizacji i Kół Akademickich

Politechnika Gdańska, 30 marca 2015

Urszula Kozłowska

Dnia 30 marca 2015 w godzinach 9:00-15:00 na Dziedzińcach Politechniki Gdańskiej odbyło się coroczne wydarzenie FOKA – Forum Organizacji i Kół Akademickich połączone z Dniem Otwartym Politechniki Gdańskiej.

"Hybryda" również miała swoje stanowisko na Dziedzińcu Fahrenheita. Osoby zainteresowane mogły dowiedzieć się o działalności naszego koła, wyjazdach na różne konferencje, badaniach naukowych, pokazach w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki i nie tylko; wzajemnej pomocy i integracji.

O godzinie 12:00 w Audytorium na Wydziale Chemicznym odbył się pokaz ciekawych doświadczeń chemicznych. Sala była wypełniona po brzegi, co szczególnie nas ucieszyło. Zainteresowani mieli okazję zapoznać się z praktyczną stroną chemii, której nie zaznają w podręcznikach szkolnych. Pokaz prowadzili: Damian Rosiak, Adam Nowatkowski i Paweł Maszota.