Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Inżynierskie myślenie, wykład 2 - "Doktor Przypadek"

Politechnika Gdańska, 26 marca 2015

Urszula Kozłowska

Dnia 26 marca 2015 o godzinie 18:00 w Audytorium Chemicznym Politechniki Gdańskiej odbył się drugi wykład z cyklu Inżynierskie Myślenie zatytułowany „Doktor Przypadek”. Wygłosił go dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG, który opowiadał o rzeczach odkrytych przez przypadek. Audytorium było wypełnione prawie po brzegi. Także w licznym gronie zgromadzili się członkowie i aspiranci SSOGPTChem „Hybryda”.