Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Zebranie Walne

Politechnika Gdańska, 23 marca 2015

Urszula Kozłowska

Dnia 23 marca 2015 o godzinie 16:00 w sali 121 w budynku Chemii A odbyło się walne zebranie SSOGPTChem „Hybryda”.

Podczas pierwszej części zebrania nastąpiło podsumowanie działalności Sekcji w semestrze zimowym 2014/2015. Omówiono plany na najbliższe miesiące semestru letniego 2014/2015, m.in. Bałtycki Festiwal Nauki na Politechnice Gdańskiej, Forum Organizacji i Kół Akademickich, a także Politechnika Open. Podjęto także decyzję o nadaniu członkostwa aspirantom, członkostwa honorowego, a także usunięciu z sekcji dwóch członków.

W drugiej części spotkania nastąpiło wybranie członków nowego Zarządu, podane niżej funkcje pełnią:

Pod koniec spotkania została wybrana reprezentacja, która uczestniczyć będzie w XLII Ogólnopolskiej Szkole Chemii „Chemia z głębi ziemi” w Lubeni koło Rzeszowa organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Chemii ESPRIT działające przy Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.