Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Politechnika Gdańska, 4 stycznia 2010

Andrzej Okuniewski

4 stycznia 2010 w Mini-Centrum Konferencyjnym WCh PG odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Na zebraniu Przewodniczący Oddziału prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik przedstawił Sprawozdanie Zarządu OG PTChem za rok 2009, w którym zawarte było również sprawozdanie Sekcji Studenckiej OG PTChem przygotowane przez Sekretarza Sekcji inż. Andrzeja Okuniewskiego. Następnie przedstawiono Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Gdy udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi nastąpiły wybory nowego Zarządu. Przewodniczącym oddziału został prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński.

Pliki