Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Uniwersytet Gdański, 27 stycznia 2011

Andrzej Okuniewski

27 stycznia 2011 na Wydziale Chemii UG (ul. Sobieskiego 18, Gdańsk) w sali Rady Wydziału (p. 231) odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Na zebraniu Przewodniczący Oddziału prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński przedstawił Sprawozdanie Zarządu OG PTChem za rok 2010, w którym zawarte było również sprawozdanie Sekcji Studenckiej OG PTChem przygotowane przez Opiekuna Sekcji mgr. inż. Andrzeja Okuniewskiego. Następnie przedstawiono Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Pliki