Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Uniwersytet Gdański, 18 grudnia 2013

Andrzej Okuniewski

W nowym budynku Wydziału Chemii UG, 18 grudnia 2013 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Sekcję reprezentowali opiekunowie - prof. dr hab. inż. Barbara Becker i mgr inż. Andrzej Okuniewski.

Na zebraniu Przewodniczący Oddziału prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński przedstawił Sprawozdanie Zarządu OG PTChem za rok 2013, w którym zawarte było również sprawozdanie Sekcji Studenckiej OG PTChem przygotowane przez mgr. inż. Andrzeja Okuniewskiego. Następnie przedstawiono Sprawozdanie Finansowe, po czym prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Pliki