Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Uniwersytet Gdański, 15 stycznia 2015

Andrzej Okuniewski

W nowym budynku Wydziału Chemii UG, 15 stycznia 2015 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego poprzedzone Zgromadzeniem Nadzwyczajnym, którego celem było uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Oddziału. Sekcję reprezentowali opiekunowie - prof. dr hab. inż. Barbara Becker i mgr inż. Andrzej Okuniewski oraz Przewodniczący inż. Damian Rosiak.

Na zebraniu Przewodniczący Oddziału prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński przedstawił Sprawozdanie Zarządu OG PTChem za rok 2014, w którym zawarte było również sprawozdanie Sekcji Studenckiej OG PTChem przygotowane przez mgr. inż. Andrzeja Okuniewskiego. Następnie przedstawiono Sprawozdanie Finansowe, po czym prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Pliki