Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Wrocław, 30 kwietnia - 4 maja 2014

Bartosz Szulczyński

W dniu 13 grudnia na Politechnice Wrocławskiej odbył się Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Pięcioro członków „Hybrydy” brało udział w Zjeździe, prezentując postery o różnorakiej tematyce:

Podczas Zjazdu uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów zaproszonych gości - szczególnie ciekawa okazała się prezentacja mgr inż. Olgi Malinkiewicz, w której opowiadała o konstruowanych przez siebie ogniwach fotowoltaicznych opartych na perowskitach. Organizatorzy konferencji zapewnili również czas na zapoznanie się z ofertami firm, które dostarczają odczynniki oraz sprzęt laboratoryjny.

Zjazd tradycyjnie zakończył się imprezą integracyjną, która trwała do białego rana.