Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Obchody 10-lecia SSOGPTChem „Hybryda”

Politechnika Gdańska, 3 grudnia 2014

Barbara Mikulak

3 grudnia br. na Politechnice Gdańskiej odbyły się obchody 10-lecia SSOGPTChem „Hybryda”. Impreza została połączona z Radą Wydziału i wzięli w niej udział zarówno członkowie Sekcji jak i pracownicy Wydziału Chemicznego.

Na wstępie Przewodniczący Sekcji, Damian Rosiak, wygłosił krótką prezentację na temat historii i działalności „Hybrydy”. Następnie miały miejsce oficjalne podziękowania i wręczenie kwiatów profesorom i innym pracownikom Wydziału Chemicznego, którzy w najistotniejszy sposób przyczynili się do rozwoju Sekcji. Znaleźli się wśród nich m.in: Opiekun Naukowy Sekcji - prof. dr hab. inż. Barbara Becker, Dziekan Wydziału Chemicznego – prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, Prodziekan ds. kształcenia – prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, Prodziekan ds. studiów – dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski oraz Opiekun Sekcji – mgr inż. Andrzej Okuniewski.

Nie mogło też zabraknąć poczęstunku – w ramach podziękowania nasi członkowie przygotowali 6,5 kg urodzinowy tort z logo SSOGPTChem „Hybryda”.

Album zdjęć na Facebooku