Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

XLI Ogólnopolska Szkoła Chemii „W sieci chemii”

Karpacz, 8-12 listopada 2014

Barbara Mikulak

W dniach 8-12 listopada br. odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiej Szkoły Chemii zorganizowana przez Koło Naukowe Chemików UWr „Jeż”. Impreza ta miała miejsce w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym "Krucze Skały" położonym na obrzeżach Karpacza, w pobliżu malowniczych terenów spacerowych.

Reprezentacja SSOGPTCHem „Hybryda” składała się z siedmiu członków Sekcji, którzy zaprezentowali referaty i postery w następujących kategoriach:

Referaty popularnonaukowe:

Referaty z badań własnych:

Postery popularnonaukowe:

Postery z badań własnych:

Podczas pięciu dni trwania konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wystąpień. Oprócz studentów swoje referaty wygłosili również zaproszeni goście: Anna Trzeciak, Henryk Kozłowski, Lechosław Latos-Grażyński i Kazimierz Orzechowski.

Poza oficjalną częścią naukową miały miejsce również imprezy tematyczne, które były okazją do wspólnej zabawy oraz integracji członków poszczególnych kół naukowych. Ostatniego dnia konferencji odbył się bankiet podsumowujący całą Szkołę Chemii, podczas którego odtańczono tradycyjnego poloneza oraz przekazano berło ASSChemu kolejnemu ośrodkowi naukowemu. Tym razem było to Koło Naukowe Studentów Chemii „Esprit” z Politechniki Rzeszowskiej, które tym samym zostało organizatorem następnej, XLII Ogólnopolskiej Szkoły Chemii.

Album zdjęć na Facebooku