Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Inauguracyjne Zebranie Walne

Gdańsk, 3 października 2014

Barbara Mikulak

3 października br. odbyło się inauguracyjne zebranie walne SSOGPTChem „Hybryda”. Głównym celem spotkania było wyznaczenie delegacji na najbliższe konferencje: XLI Ogólnopolską Szkołę Chemii oraz XV Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach. Po przeanalizowaniu osiągnięć oraz punktów, zdobytych przez członków w ubiegłym roku, zdecydowano, że możliwość wyjazdu należy się następującym osobom: Damian Rosiak, Barbara Mikulak, Karol Sulej, Artur Stępnik, Adam Nowatkowski, Daria Malcan, Fabian Purwin oraz Monika Reks.

Odbyła się również dyskusja na temat planów na kolejny rok akademicki, do których należą między innymi: rekrutacja nowych aspirantów, rozwinięcie aktualnych projektów naukowych oraz organizacja 10-lecia naszej Sekcji.

Zebranie przebiegło pomyślnie i bez zakłóceń, a wszyscy członkowie wykazali się dużą inicjatywą i chęcią działania.