Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Zebranie Walne

Gdańsk, 13 maja 2014

Barbara Mikulak

13 maja o godz. 18:00 odbyło się zebranie walne członków SSOGPTChem „Hybryda”. Było ono niezwykle istotne, gdyż najbardziej aktywnym aspirantom oficjalnie nadano status członka. Należą do nich: Agata Ćwik, Kinga Kaniewska, Milena Kopczyńska, Anna Kowal, Urszula Kozłowska, Daria Malcan, Katarzyna Miłoszewska, Paweł Nowak, Weronika Orlikowska, Fabian Purwin, Monika Reks, Artur Stępnik, Przemysław Sudyk oraz Mikołaj Żak. Poza tym, następującym osobom nadano status aspiranta: Natalia Damaszek, Maria Ducher, Bartosz Fizyczak i Kamil Narewski.

Podczas zebrania nastąpiła również zmiana Wiceprezesa SSOGPTChem „Hybryda”. Bartosz Szulczyński, który dotychczas piastował tę funkcję, z własnej inicjatywy zrzekł się pozycji w Zarządzie, aby umożliwić najmłodszym członkom jak najbardziej aktywną działalność w Sekcji. Kandydatami na nowego Wiceprezesa było dwóch studentów pierwszego roku – Adam Nowatkowski i Fabian Purwin. Na drodze tajnego głosowania wszystkich członków funkcję tę przyznano Adamowi. Gratulujemy!

Spotkanie nie mogło się obyć bez poruszenia spraw dotyczących bieżącej działalności Sekcji. Przewodniczący „Hybrydy” – Damian Rosiak krótko podsumował aktualnie prowadzone projekty naukowe. Przedstawił on również szczegółowe plany na najbliższe pokazy – Noc Muzeów oraz Bałtycki Festiwal Nauki.