Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Otwarcie wystawy „Czarnobyl – raport specjalny”

Politechnika Gdańska, 10 kwietnia 2014

Katarzyna Dziubińska

Projekt "Czarnobyl" istnieje w ramach działalności SSOGPTCh "Hybryda" od 2012 roku. W pierwszych dwóch semestrach akademickich działalności, zaangażowani studenci starali się przybliżyć tematykę energetyki jądrowej, a także samej Katastrofy Czarnobylskiej obywatelom Trójmiasta. Podczas cyklu otwartych wykładów, specjaliści naukowcy prezentowali początkowo historię przebiegu awarii z 1986 roku (m.in. dr Marek Rabiński - Polskie Towarzystwo Nukleoniczne; wykład pt. "Czarnobyl - fakty i mity". Kolejnym poruszanym zagadnieniem była próba nawiązania dialogu z mieszkańcami Pomorza na temat współczesnych problemów energetyki jądrowej (m.in wykład mgr Łukasz Koszuk - Zakład Energetyki Jądrowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych; wykład pt. "Jak zapewnia się bezpieczną pracę elektrowni jądrowej?"). Cykl wykładów zakończony został zaproszeniem Projektu Czarnobyl do współorganizacji wyjazdu naukowego do zamkniętej Strefy Wykluczenia na Ukrainie.

Na mocy porozumienia z Polskim Towarzystwem Chemicznym i fundacją StrefaZero, czworo studentów Hybrydy w lipcu 2013 roku uczestniczyło w tygodniowych badaniach naukowych na terenie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej im. Lenina. Projekt Czarnobyl we współpracy z Rektorem Politechniki Gdańskiej postanowił umożliwić także udział w wyjeździe studentom innych wydziałów uczelni - m.in. Wydziału Architektury oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Patronat nad wyprawą objęli Dziekan Wydziału Chemicznego PG, prof. Sławomir Milewski oraz członek Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, a także pracownik Wydziału Energetyki i Automatyki PG, prof. Andrzej Reński.

Semestr zimowy 2013/2014 przyniósł Projektowi Czarnobyl możliwość przedstawienia wyników przeprowadzonych latem pomiarów dozymetrycznych w ramach wykładu otwartego dla studentów Politechniki Gdańskiej i mieszkańców Gdańska. Prelekcję pod tytułem "Czarnobyl - raport specjalny" poprowadzili Katarzyna Dziubińska i Karol Sulej.

W kolejnym semestrze letnim, Rektor oraz Senat PG zaprosili członków Projektu Czarnobyl do organizacji ogólnopolskiej wystawy zdjęć poświęconej działaniom grupy w poprzednim roku akademickim. Warto tutaj zaznaczyć, iż wernisaż wystawy obejmującej ponad 100 fotografii zrobionych na Ukrainie połączony był z wykładem gościa specjalnego - patrona Projektu, dr Marka Rabińskiego. Współorganizatorami wystawy była Politechnika Otwarta oraz Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej. Otwarcie wystawy cieszyło się bardzo dużym powodzeniem - zjawiło się około 300 osób z Pomorza, a kanclerz wystawy Katarzyna Dziubińska została zaproszona do zaprezentowania osiągnięć Projektu podczas międzynarodowej konferencji naukowej OPTO-Meeting For Young Researchers & SPIE Student Chapter Meeting 2014 w Gdańsku.

Także wiosną 2014 roku członkowie Projektu zostali zaproszeni do udziału w specjalnej edycji badań dozymetrycznych w Strefie Wykluczenia, poświęconej aspektom ekologicznym. Wyjazd ten składał się z niewielkiej grupy 15 naukowców i profesorów z Warszawy (m.in. Politechnika Warszawska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Uniwersytet Warszawski). Katarzyna Dziubińska była jedynym zaproszonym studentem uczestniczącym w wyprawie.

W maju 2014 Projekt Czarnobyl w imieniu SSOGPTChem "Hybryda" wszedł także w skład Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego organizowanego na terenie Gdańska.

Rok akademicki 2014/2015 studenci Projektu poświęcają na przygotowania do trzeciego już wyjazdu naukowego na Ukrainę. Dodatkowo Katarzyna Dziubińska została zaproszona przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy do wygłoszenia wykładu na temat wpływu promieniowania na zwierzęta w Strefie Czarnobylskiej. Wykład ten odbędzie się wiosną 2015 roku.

Założycielką i przewodniczącą Projektu Czarnobyl jest Katarzyna Dziubińska. Od 2012 roku w Projekcie aktywnie uczestniczyli także: Karol Sulej oraz Monika Reks.

Album zdjęć na Facebooku