Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Zebranie Walne

Gdańsk, 5 marca 2014

Barbara Mikulak

5 marca o godz. 16:00 odbyło się zebranie walne SSOGPTChem „Hybryda”. Spotkanie było obowiązkowe dla wszystkich członków i aspirantów i poruszono na nim najważniejsze kwestie związane z bieżącą działalnością Sekcji.

W związku z wyjazdem dotychczasowego Skarbnika (Jakuba Gryndy) do Poznania, konieczne było powołanie nowego członka Zarządu. Funkcję Skarbnika przejęła Paulina Rewers, do której obowiązków będzie należało m.in. pozyskiwanie sponsorów i nadzorowanie spraw finansowych Sekcji. Co więcej, członkowie SSOGPTChem „Hybryda” wspólnie nadali status Członka Honorowego naszej Sekcji następującym osobom: Magda Gerigk, Tomasz Klucznik i Katarzyna Kryszczuk.

Ze względu na dużą ilość aspirantów Zarząd podjął decyzję o przyjęciu systemu punkowego, który służył będzie do oceny aktywności zarówno członków, jak i osób chcących w przyszłości należeć do Sekcji. Punkty będą przyznawane za wszelkiego rodzaju projekty naukowe i pokazy chemiczne, a nagrodą dla najbardziej aktywnych członków będą wyjazdy na konferencje naukowe.

Na zebraniu nastąpiło również rozliczenie projektów z semestru zimowego – w szczególności „Chemii kuchennej” i „Analizy wybranych składników olejów jadalnych pod wpływem wielokrotnego smażenia”. Obydwa projekty są bliskie ukończenia, więc podjęto decyzję o uruchomieniu kolejnej inicjatywy – „Chemii kuchennej II”. Będzie to książka opisująca procesy zachodzące podczas gotowania tradycyjnego oraz metodami tzw. kuchni molekularnej.

Poruszona została też kwestia planów działalności Sekcji na najbliższe miesiące. Do najważniejszych wydarzeń zaplanowanych na ten semestr należą pokazy chemiczne związane z Politechnika OPEN, XIV Sympozjum NKCh UAM w Jeziorach, 10-lecie SSOGPTCHem „Hybryda”, I Mikrosympozjum SSOGPTChem „Hybryda”, IV Konferencja Kół Naukowych Wydziału Chemicznego PG w Czarlinie, XL Ogólnopolska Szkoła Chemii w Augustowie i XII Bałtycki Festiwal Nauki. Do wszystkich wydarzeń przydzieleni zostali członkowie i aspiranci, którzy będą odpowiadać za ich organizację.