Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

XIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jeziory, 25-27 października 2013

Andrzej Okuniewski

W dniach 25-27 października 2013 już po raz 13 odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to spotkanie organizowane dwa razy do roku w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach, która znajduje się w sercu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jak zwykle w konferencji uczestniczyli członkowie NKCh UAM oraz zaproszeni goście. W tym roku Sekcję reprezentował jej Opiekun - mgr inż. Andrzej Okuniewski oraz członek honorowy - mgr inż. Damian Paliwoda.

Wszyscy uczestnicy przygotowali 15-minutowe referaty. Andrzej wygłosił prezentację w języku angielskim pt.: "4λ4-[1,2,4]oxathiazolo[2′,3′:1,5][1,2,4]thiadiazolo[2,3-a]pyridine derivatives", a Damian mówił o oddziaływaniach aurofilowych w dietyloditiokarbaminianie złota(i) w warunkach ekstremalnych.

W wolnych chwilach można było mile spędzić czas na spacerach nad jeziorem Góreckim, a wieczorami, po trwających do późnych godzin wieczornych sesjach wykładowych, rozerwać się na imprezach integracyjnych.

Ostatniego dnia swój godzinny wykład wygłosił gość - prof. zw. dr hab. Maria Gdaniec, która przedstawiła rys historii krystalografii, mówiła o planowanych obchodach Międzynarodowego Roku Krystalografii 2014 oraz I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Krystalograficznej.

Album zdjęć na Facebooku