Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Spotkanie rekrutacyjne dla nowych aspirantów

Gdańsk, 22 października 2013

Barbara Mikulak

22 października o godz. 17:00 odbyło się natomiast spotkanie rekrutacyjne dla studentów zainteresowanych wstąpieniem do naszej Sekcji. Pojawiło się na nim około 20 osób, nie tylko pierwszoroczniaków, ale również studentów wyższych lat. Wśród nich byli zarówno studenci Wydziału Chemicznego (Biotechnologia, Technologia Chemiczna, TOŚ) jak i FTiMS (Nanotechnologia).

Podczas spotkania Prezes Sekcji Damian Rosiak wygłosił krótką prezentację na temat działalności „Hybrydy”, po czym poszczególni członkowie przedstawili aktualnie prowadzone przez nas projekty naukowe. Tak jak w przypadku Dnia Otwartego, spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Nie tylko mieli oni mnóstwo pytań, ale również wykazywali własną inicjatywę, co dobrze wróży dla przyszłej działalności Sekcji.