Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Dzień otwarty SSOGPTChem „Hybryda”

Gdańsk, 18 października 2013

Barbara Mikulak

18 października br. odbył się dzień otwarty SSOGPTCHem „Hybryda”, którego celem było rozpowszechnienie działalności Sekcji oraz zachęcenie nowoprzyjętych studentów Wydziału Chemicznego do wstąpienia w nasze szeregi.

Na terenie wydziału rozstawione zostały dwa stoiska informacyjne, przy których członkowie Sekcji opowiadali o prowadzonych przez nas projektach, pokazach oraz badaniach naukowych. Oprócz tradycyjnych ulotek zainteresowani otrzymywali także cukierki oraz książki abstraktów z organizowanej przez naszą Sekcję XXXVII Ogólnopolskiej Szkoły Chemii.

Co więcej, kilku członków Sekcji odwiedzało studentów 1 roku podczas ich wykładów, ćwiczeń, a nawet zajęć laboratoryjnych. Spotkaliśmy się z ich strony z bardzo dużym entuzjazmem, co zmotywowało nas do dalszego działania.