Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Zebranie walne SSOGPTChem Hybryda

Gdańsk, 10 października 2013

Barbara Mikulak

10 października odbyło się zebranie walne członków SSOGPTChem „Hybryda”. Na początku spotkania Przewodniczący zaproponował przyjęcie aspirantów – Katarzyny Majstrowicz i Roberta Rosłana - do członków Sekcji. Obydwoje zostali przyjęci jednogłośnie.

W kolejnej części spotkania nastąpiło podsumowanie działalności Sekcji w roku akademickim 2012/13. Przeanalizowano wszystkie organizowane przez Sekcję projekty, konferencje i pokazy, po czym biorący w nich udział członkowie otrzymali odpowiednie dyplomy i zaświadczenia o uczestnictwie. Przedyskutowano również obecnie trwające projekty i wyznaczono osoby odpowiedzialne za kolejne etapy ich wykonania.

Kolejną poruszaną kwestią były plany na następny rok akademicki, na który zaplanowano m.in. następujące wydarzenia:

Do każdego z wydarzeń przypisano kilku członków Sekcji, którzy w głównej mierze będą odpowiedzialni za jego organizację.

Na koniec zebrania poruszono sprawę Zarządu. Po krótkiej dyskusji jednogłośnie przyjęto wniosek o przedłużenie kadencji Zarządu w składzie: