Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

30 Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Augustów-Przewęź, 11-14 kwietnia 2013

Jakub Grynda

W dniach od 11-14 kwietnia 2013 uczestniczyliśmy w 30 Zjeździe Wiosennym Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Miał on miejsce w Przewięzi, która jest dzielnicą Augustowa. Aura pogodowa sprawiła jednak, że wspominamy go jako "zjazd zimowy", gdyż przez cały czas zalegał śnieg. Nie bez powodu rejony te określane są mianem Polskiego Bieguna Zimna.

Delegację naszej Sekcji stanowili: Damian Rosiak, Jakub Grynda i Tomasz Klucznik oraz opiekun mgr inż. Andrzej Okuniewski. Warto zauważyć, że od dawna nie było tak licznej delegacji z "Hybrydy" na Zjeździe Wiosennym SSPTChem.

Podczas zjazdu zaprezentowaliśmy dwa referaty i dwa postery. Pierwszego dnia, jeszcze przed południem Tomasz Klucznik wygłosił referat: "Muchomor w tabletkach? Czyli o leczniczych zastosowaniach układu izooksazol-3-olowego". Wykład ten cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Tego samego dnia wieczorem podczas sesji posterowej Damian Rosiak prezentował swój poster: "Związki kompleksowe halogenków rtęci(ii) z N-benzoilo-N′-fenylotiomocznikiem", natomiast Jakub Grynda "Biologiczne właściwości kadmu". Ostatnie wystąpienie osoby z naszej delegacji odbyło się dnia następnego, podczas którego Andrzej Okuniewski wygłosił referat pod tytułem N-benzoilotiomocznik i jego pochodne". Jak zawsze wykład Andrzeja był bardzo interesujący i zgromadził sporą liczbę słuchaczy.

Podczas zjazdu wypowiadały się też zaproszone osoby. Opowiadały one o Firmie Polpharma - jednen ze sponsorów zjazdu. Naukowcy o badaniach w klimatach arktycznych, syntezie organicznej i bezpiecznym pozyskiwaniu energii. Wszystkie te wykłady poszerzyły nasze horyzonty i wzbudziły gorące dyskusje.

Wieczorami tradycyjnie odbywały się imprezy integracyjne, podczas których można było się zintegrować z młodymi adeptami chemii i wymieniać własnymi doświadczeniami.