Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Uniwersytet Gdański, 18 grudnia 2012

Andrzej Okuniewski

18 grudnia 2012 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Na zebraniu Przewodniczący Oddziału prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński przedstawił Sprawozdanie Zarządu OG PTChem za rok 2012, w którym zawarte było również sprawozdanie Sekcji Studenckiej OG PTChem przygotowane przez mgr. inż. Andrzeja Okuniewskiego. Następnie przedstawiono Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Pliki