Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

XV Zjazd Zi­mo­wy Sek­cji Stu­denc­kiej Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Che­micz­ne­go

Warszawa, 1 grudnia 2012

Damian Rosiak

Tegoroczny Zjazd Zimowy tradycyjnie odbył się w Warszawie. Członkowie Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego z całej Polski zjechali do budynku Politechniki Warszawskiej, aby wysłuchać wykładów najbardziej cenionych profesorów w Polsce, zwiększyć współpracę oraz rozstrzygnąć kwestie związane z przyszłością SSPTChem. Hybrydę reprezentowało sześcioro członków w składzie: Magda Gerigk, Jakub Grynda, Tomasz Klucznik, Katarzyna Kryszczuk, Andrzej Okuniewski oraz Damian Rosiak.

Po części oficjalnej, uczestnicy Zjazdu zostali zaproszeni na obiad. Wieczorem odbyła się integracja uczestników Zjazdu w pobliskim klubie Remont.