Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

XXXVII Ogólnopolska Szkoła Chemii „Chemicznym Okiem”

Gdańsk, 7-11 listopada 2012

Tomasz Klucznik

Tegoroczną jesienną Szkołę Chemii, organizowała Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Hybryda”. Pięć dni spędzonych w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, obfitowało w dyskusje i zabawę lecz również głęboki namysł nad istotą nauki oraz przyszłością chemii.

W wystąpieniach i posterach, przygotowanych przez uczestników, poruszone zostały wszystkie wiodące zagadnienia współczesnej chemii. Najwięcej uwagi poświęcono w tym roku inżynierii materiałowej, szeroko pojętej chemii substancji psychoaktywnych, różnorodnym nurtom syntezy organicznej oraz odzyskiwaniu materiałów i energii z wysoko przetworzonych produktów.

Poza głosami studenckimi, głos zaproszonych profesorów skupił szczególną uwagę. Inauguracyjne wystąpienie prof. Barbary Becker, zasiało wątpliwość do raz na zawsze ustalonego kształtu układu okresowego pierwiastków. Wykład prof. Aleksandra Kołodziejczyka zwieńczył sesję poświęconą chemii substancji psychoaktywnych. Sesja ta stanowiła zarzewie żywych dyskusji, popartych szerokimi studiami literaturowymi uczestników oraz wykazała, że dla wielu uczestników tematyka ta jest szczególnie ważna. Rys inżynierski naszej konferencji został wyraźniej zaznaczony przez dr Wojciecha Chrzanowskiego, opowiadającego drogę od identyfikacji problemu detekcji rozmrożenia przez próby laboratoryjne, aż po etap patentów i wdrożenia detektorów na rynek. Końcowy wykład prof. Janusza Rachonia, stanowił podsumowanie lat badań jego zespołu w Katedrze Chemii Organicznej WCh PG nad właściwościami kwasu ditiofosforowego i jego wykorzystania w syntezie.

Tegoroczna Jesienna Szkoła Chemii gościła, szczególnie wielu weteranów tegoż cyklu konferencji. Sprzyjało to wymianie doświadczeń i dawało młodym ASSChemowiczom, okazję do kontaktu z niewiele od nich starszymi, płodnymi naukowo doktorantami i doktorami. Owoce tegoż kontaktu w postaci praktyk, staży i doktoratów będą konsekwencją roztaczającą się daleko poza formułę OSChemu szczególnie mocno integrując środowisko młodych chemików polskich.

Postery przywiezione z całej Polski na XXXVII OSChem stanowić będą materiał drugiej edycji wystawy „Chemicy w (re)akcji”, w dniach 15-30.04.2013 na Politechnice Gdańskiej, co jest kolejnym organizowanym przez ASSChem przedsięwzięciem.

Nagrodzeni

Prezentacja z badań własnych

 1. Kinga Matuła, KNSCh "Esprit" PRz
 2. Tomasz Klucznik, SSOGPTChem "Hybryda" PG
 3. Marcin Saski, SKNCh UMK

Prezentacja popularnonaukowa

 1. Mariusz Taczała, NKCh UAM
 2. Łukasz Bartnicki, KNSCh "Allin" PWr
 3. Paulina Pikosz, KNSCh "Allin" PWr

Poster z badań własnych

 1. Mateusz Janeta, KNCh "Jeż" UWr
 2. Ewa Makowicz, KNSCh "Allin" PWr
 3. Małgorzata Wysokińska, SKNCh "Kollaps" PŁ

Poster popularnonaukowy

 1. Kamil Kupietz, KNCh "Jeż" UWr
 2. ex aequo:
  Magdalena Grzelak, NKCh UAM
  Magdalena Janiszewska, KNCh "Pozyton" UwB

Nagroda publiczności

 1. Mariusz Taczała, NKCh UAM

Nagroda dla DZIADa

 1. dr Adam Kubas, University College London