Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

XXXVI Ogólnopolska Szkoła Chemii
„U żródeł nauki”

Rynia, 28 kwietnia – 3 maja 2012

Tomasz Klucznik

Co to jest ASSChem?

W wyjątkowo długi w tym roku weekend majowy, już po raz trzydziesty szósty, spotkali się studenci kierunków chemicznych z całej Polski. Spotkanie to odbyło się w ramach utartej od 1994 roku formuły Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Chemii. Konferencje tegoż stowarzyszenia, nazywane Ogólnopolskimi Szkołami Chemii, odbywają się dwa razy do roku: w weekend majowy i w okolicy 11 listopada. Jest to przede wszystkim płaszczyzna intelektualnego dialogu młodych polskich chemików.

XXXVI Ogólnopolska Szkoła Chemii

Tegoroczną wiosenną Ogólnopolską Szkołę Chemii, organizowało Studenckie Koło Naukowe Chemików UW „Fulleren”. Pięć dni spędzonych w Ryni, nad zalewem Zegrzyńskim, obfitowało w dyskusje i zabawę lecz również głęboki namysł nad istotą nauki oraz przyszłością chemii.

W wystąpieniach i posterach, przygotowanych przez uczestników, poruszone zostały wszystkie wiodące zagadnienia współczesnej chemii. Najwięcej uwagi poświęcono w tym roku biochemii i chemicznemu ujęciu dywersyfikacji źródeł energii takich jak alternatywne paliwa jądrowe, perspektywy wykorzystania gazu z łupków i zagospodarowanie energii zgromadzonej w śmieciach.

Poza głosami studenckimi, głos zaproszonych profesorów skupił szczególną uwagę. Z ust prof. Roberta Hołysta, kierownika Instytutu Chemii Fizycznej PAN, mogliśmy poznać perspektywy, najlepsze ścieżki kariery naukowej i garść rad od serca na przyszłość. Z kolei lider warszawskiej szkoły chemii kwantowej, autor docenionego na świecie podręcznika, prof. Lucjan Piela, konfudował audytorium pytaniami o zachowania momentu dipolowego i jego istotę.

Ślad Politechniki Gdańskiej

Studenci z Sekcji Studenckiej Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego na Politechnice Gdańskiej „Hybryda” wystawili jak zwykle mało liczną, ale różnorodną i dobrze przygotowaną merytorycznie reprezentację. Zdobywając nieproporcjonalnie dużo nagród do swojej liczby uczestników.

Student drugiego roku, Bartosz Szulczyński, za prezentację samodzielnie skonstruowanego urządzenia, którego koszt budowy wyniósł 50 zł zamiast 0,5 mln zł, zdobył II miejsce za prezentację badań własnych. Drugi członek „Hybrydy”, Tomasz Klucznik, za opowieść o składnikach muchomora czerwonego i konsekwencji jego spożycia, zdobył III miejsce w głosowaniu kół i nagrodę publiczności za najlepszą prezentację.

Ostatniego dnia, Rada ASSChem, przyznała „Hybrydzie”, prawo organizacji następnej, już XXXVII Ogólnopolskiej Szkoły Chemii, w listopadzie 2012 w Gdańsku. To zaszczyt i uznanie koła organizującego za ważnego członka ogólnopolskiej wspólnoty akademickiej studentów wydziałów chemicznych.

Uczestnicy z ramienia HYBRYDY: