Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

II Konferencja Wewnętrzna WCh PG

Puck, 20–22 kwietnia 2012

Tomasz Klucznik

Była to druga edycja Konferencji Wewnętrznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Pierwsi prelegenci i organizatorzy przybyli na miejsce, do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego już w piątek późnym południem. W konferencji wzięły udział cztery koła z Naszego Wydziału: Sekcja Studencka ISPE na PG (International Society of Pharmaceutical Engineering), KSB (Koło Studentów Biotechnologii), NKCh PG (Naukowe Koło Chemików) oraz nasza sekcja SSOGPTChem „Hybryda”. Liczba uczestników wyniosła ok. 40 osób.

Oficjalne rozpoczęcie miało miejsce o godzinie 9:00 w sobotę. Nasze Koło zaprezentowała Wiceprezes inż. Magda Gerigk. Wystąpienie spotkało się z owacjami i bardzo ciepłym przyjęciem. Po godzinnej przerwie odbyła się sesja posterowa, podczas której Monika Synowczyk i Arkadiusz Grad zaprezentowali wyniki zakończonego szczęśliwie projektu badającego bezpieczeństwo pracy w rękawiczkach. Katarzyna Kryszczuk opowiadała o nowej strategii w walce z chorobami neurodegradacyjnymi, a Bartosz Szulczyński, który debiutował na tej konferencji, zaprezentował samodzielnie skonstruowany i zaprogramowany zestaw do miareczkowania termometrycznego.

Po sesji posterowej zasiedliśmy do wysłuchania prezentacji w dwóch turach z krótką przerwą na obiad. Podczas wystąpień można było wysłuchać Agnieszki Kowalskiej przybliżającej aktualny stan amatorskiej neurofarmakologii, Jakuba Gryndy rozważającego przydatność toru jako jądrowego paliwa przyszłości. Inż. Tomasz Klucznik mówił o działaniu muchomora czerwonego na ciało i umysł. Sesję zamykała debiutantka, Klaudia Suliborska, plastycznie przedstawiając mechanizm działania hemoglobiny.

Następnie zasiedliśmy do obiadokolacji, i oddaliśmy głosy w konkursie na nagrodę publiczności, a komisja pod kierunkiem dr inż. Jacka Ryla i z udziałem m.in. inż. Magdy Gerigk zasiadła do długich obrad.

Ogłoszenie wyników poprzedziło wylewne i bardzo wzruszające przemówienie głównego koordynatora i organizatora Witolda Przecherko. Nasza Sekcja może się pochwalić zdobyciem laurów:

Po ogłoszeniu wyników i odebraniu dyplomów, odbył się bankiet i impreza integracyjna. Przed południem dnia następnego wróciliśmy do Trójmiasta.

Uczestnicy z ramienia SSOGPTChem „Hybryda”: