Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Wykład „Biotechnologia, z czym to się je?”

28 marca 2012

Tomasz Klucznik

Wykład „Biotechnologia, z czym to się je?” stanowi od szeregu lat, popularnonaukowy wyraz aktywności Naszej Sekcji. Kierujemy go głównie do młodzieży w wieku licealnym, potencjalnych przyszłych studentów Politechniki Gdańskiej. Celem wykładu jest popularyzowanie wiedzy o różnych aspektach biotechnologii oraz promocja tego kierunku na Wydziale Chemicznym Naszej Uczelni.

W dniu 28 marca 2012 o godzinie 14:15, w Audytorium Chemicznym, członkowie Naszej Sekcji wygłosili ów wykład po raz kolejny. Pełne audytorium miało okazję wysłuchać między innymi: Dlaczego warto studiować biotechnologię?, Czym jest bioterroryzm?, Czym obecnie najsilniej biotechnolodzy się interesują?, Jak zrobić piwo i wino?, Czy należy się bać modyfikowanej genetycznie żywności?.

Po zakończeniu wykładu zadano publiczności pytania dotyczące jego treści, a następnie rozlosowano spośród prawidłowych odpowiedzi dwie nagrody. Żywe zainteresowanie publiki i pełna napięcia cisza ponad setki zasłuchanych w skupieniu licealistów, stanowią wyraźny dowód zasadności i zapotrzebowania na ów wykład.

Uczestnicy z ramienia HYBRYDY: