Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

XXXV Ogólnopolska Szkoła Chemii
„Chemia – nasze życie, nasza przyszłość”

Karpicko, 9 – 13 listopada 2011

Magda Gerigk

Zbobacz galerię zdjęć...

Od 9. do 13. listopada 2011 roku mogliśmy uczestniczyć w XXXV Ogólnopolskiej Szkole Chemii w Karpicku, organizowanej przez Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. „Chemia – nasze życie, nasza przyszłość” zostało hasłem przewodnim konferencji odbywającej się w trakcie Międzynarodowego Roku Chemii.

W tym wydarzeniu brało udział troje członków naszego koła w składzie: Magda Gerigk, Jakub Grynda oraz Tomasz Klucznik, a także opiekun naszej Sekcji, mgr inż. Andrzej Okuniewski. Na miejsce dotarliśmy z małym opóźnieniem, dlatego nie mogliśmy uczestniczyć w wykładzie inauguracyjnym pod tytułem „Chemia kosmetyczna”, który wygłosiła dr hab. Izabela Nowak. Po uporaniu się z formalnościami i zakwaterowaniu w pokojach mogliśmy jednak dołączyć do trwającej już imprezy integracyjnej.

W trakcie trwania konferencji zaprezentowaliśmy trzy referaty oraz jeden poster. Pierwszy zaprezentował się Andrzej Okuniewski, który wygłosił prezentację z badań własnych pod tytułem „Tiosiarczany amoniowe – czy tak ciężko je otrzymać?”. Tego samego dnia mogliśmy zobaczyć poster Jakuba Gryndy pod tytułem „Probiotyki i prebiotyki, czy to już terapia alternatywna?”. Kolejnego dnia Tomasz Klucznik przedstawił referat popularnonaukowy „Oksydoreduktazy zawierające w centrum aktywnym molibden”. Ostatniego dnia konferencji zaprezentowała się Magda Gerigk wygłaszając referat popularnonaukowy „Apoptoza a droga przeżycia. Udział białek szoku cieplnego w programowanej śmierci komórkowej.” Trzeba także wspomnieć o członku honorowym SSOGPTChem „Hybryda”, mgr inż. Damianie Paliwodzie, który wygłosił referat pod tytułem „Między kowadłem a kowadłem... czyli o krystalografii wysokociśnieniowej”.

Podczas XXXV Ogólnopolskiej Szkoły Chemii mogliśmy wysłuchać wielu interesujących referatów zarówno z badań własnych, jak i popularnonaukowych prezentowanych przez uczestników konferencji, a także zaproszonych na nią gości, takich jak dr hab. Marcin Molski, którego wykład nosił tytuł „Life&Art” oraz dr Karol Kacprzak, który wygłosił bardzo ciekawy wykład dotyczący „Chemii miłości”. Zobaczyliśmy też prezentowane przez uczestników postery o bardzo różnorodnej tematyce.

Na zakończenie konferencji odbyło się wręczenie nagród za najlepsze wystąpienia oraz postery. Jeden z członków naszego koła, Tomasz Klucznik, zajął II miejsce w kategorii referat popularnonaukowy. Kolejnym zwycięstwem „Hybrydy” było przyznanie nam organizacji XXXVII Ogólnopolskiej Szkoły Chemii, która odbędzie się w dniach od 7. do 11. listopada 2012 roku w Gdańsku-Sobieszewie.

Ten wyjazd był dla nas kolejną szansą na zaprezentowanie swoich zainteresowań oraz nawiązanie znajomości z chemikami z całej Polski. Mamy nadzieję, że następna, XXXVI, Ogólnopolska Szkoła Chemii, która zostanie zorganizowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Warszawskiego „Fulleren” już w maju 2012 roku, będzie dla nas równie owocna i pełna pozytywnych wrażeń.