Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Wykład „Biotechnologia, z czym to się je?”

4 października 2011

Katarzyna Kryszczuk

W dniu 4.10.2011 w ramach wykładu z przedmiotu Podstawy biologii członkowie SSOGPTChem „Hybryda” Jakub Grynda, Agnieszka Kowalska i Katarzyna Kryszczuk wygłosili prezentację pt. „Biotechnologia, z czym to się je?”. Jest to już nasza coroczna tradycja przedstawianie go przed studentami I roku Biotechnologii, jednak w tym roku w związku ze zmianą programu wygłosiliśmy go dzięki uprzejmości dr Gracjany Klein. Mieliśmy okazję zaprezentować studentom podstawowe zagadnienia jakimi będą zajmować się w przyszłości.