Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Zebranie Walne

29 września 2011

Katarzyna Kryszczuk

Dnia 29 września 2011 roku o godzinie 18:15 w sali 118 Ch. A odbyło się Zebranie Walne, na którym ustalono plany na semestr zimowy 2011/2012. W Zebraniu uczestniczyło dwanaście osób w tym: Opiekun Sekcji, sześciu członków oraz pięciu aspirantów. Zebranie prowadziła Przewodnicząca Katarzyna Kryszczuk. Poruszono następujące kwestie:

Dyskutowano o:

Do najważniejszych ustaleń Zebrania Walnego należy zaliczyć:

Na koniec Zebrania Walnego został uchwalony nowy skład Zarządu:

Tym samym wszystkim członkom i aspirantom chciałam podziękować za współpracę w roku akademickim 2010/2011 i zachęcić do dalszego działania w nowym, oficjalnie rozpoczętym roku akademickim 2011/2012.