Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

XXXIV Ogólnopolska Szkoła Chemii
„Asy chemii”

Jarnołtówek, 29 kwietnia – 3 maja 2011

Jakub Grynda

Zbobacz galerię zdjęć...

Na XXXIV Ogólnopolską Szkołę Chemii wydelegowanych zostało pięciu członków naszej Sekcji w składzie: Magda Gerigk, Jakub Grynda, Tomasz Klucznik, Mateusz Książek i Katarzyna Kryszczuk. Spotkaliśmy się 29 kwietnia o świcie na dworcu w Gdyni Głównej z nadzieją, że uda nam się dostać na miejsce na czas. Po pełnej przygód podróży dotarliśmy do ośrodka „Leśnik”, w którym odbywała się Szkoła z jedynie dwugodzinnym opóźnieniem. Niestety z tego powodu nie udało nam się zdążyć na wykład inauguracyjny prof. dr hab. Zdzisława Latajki pt. „Egzotyczne wiązania chemiczne”. Po uporaniu się z formalnościami związanymi z zakwaterowaniem dołączyliśmy do trwającej już imprezy integracyjnej.

Następnego dnia rozpoczęła się sesja wykładowa, zapoczątkował ją blok referatów z chemii organicznej, po którym z uwagą słuchaliśmy o referatów o tematyce chemii fizycznej i teoretycznej. Po południu odbyła się pierwsza sesja posterowa, na niej swoje plakaty o tematyce popularnonaukowej prezentowali: Magda Gerigk „Zaopiekuj się mną”, Jakub Grynda „Wyścig zbrojeń – bakterie kontra antybiotyki” oraz Mateusz Książek „Gaz łupkowy – energetyczna rewolucja”. Na zakończenie dnia odbyła się impreza integracyjna, na której wraz z drużyną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wygraliśmy rozgrywki o Puchar Prezesa ASSChemu.

Dzień następny rozpoczęły wykłady z działu biochemii. Podczas nich Katarzyna Kryszczuk wygłosiła referat popularnonaukowy pt. „Tajemnice dymu tytoniowego”. Blok wykładów biochemicznych zakończył wykład Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Zbigniewa Ciunika pt. „Trwałe hemiaminalne i ich aktywność antybakteryjna”. Potem zaczęły się wykłady z dziedziny chemii nieorganicznej i analitycznej. Po nich odbyła się druga sesja posterowa. Wieczorem była tradycyjna integracja uczestników Szkoły.

Nazajutrz kontynuowano wykłady z chemii nieorganicznej i analitycznej. Podczas niej Tomasz Klucznik wygłosił referat z badań własnych pt. „Nowe produkty reakcji disiarczku krzemu z fenolami i  alkoholami trzeciorzędowymi”. Tego dnia wygłosił referat również dr Przemysław Szklarz pt. „Zastosowanie metod neutronowych w badaniach materii skondensowanej”. Po czym rozpoczął się ostatni blok prezentacji w języku angielskim. Po niej odbyło się Zebranie Walne. Na nim postanowiono, że nowym prezesem ASSChemu będzie Dorota Bartkowiak z Naukowego Koła Chemików z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieczorem odbył się bankiet podczas, którego nasz członek Tomasz Klucznik otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację z badań własnych. Następnie odtańczyliśmy tradycyjnego poloneza i bawiliśmy się do wczesnych godzin porannych.

Po kilku godzinach snu udaliśmy się w podróż powrotną do Trójmiasta w obfitych opadach śniegu i deszczu.