Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

I Konferencja Kół Naukowych WCh PG

Czarlina, 15-17 kwietnia 2011

Jakub Grynda

15 kwietnia o godzinie 20:00 wyruszyliśmy do ośrodka wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w Czarlinie. Naszą Sekcję na Seminarium reprezentowało czterech członków: Jakub Grynda, Michał Laskowski, Katarzyna Kryszczuk oraz Bartosz Szulczyński. Po dojechaniu na miejsce i zakwaterowaniu w domkach nadszedł czas na krótką imprezę integracyjną, a następnie wypoczynek przed trudami dnia następnego.

Na 16 kwietnia zaplanowana została sesja wykładowa. Po prezentacjach działalności poszczególnych kół oraz Wydziałowej Rady Studentów. Członkowie Koła Studentów Biotechnologii rozpoczęli najważniejszą część sesji wykładowej, która podlegała konkursowi na najlepszą prezentację. Po bloku prezentacji Koła Studentów Biotechnologii czas przyszedł na prezentacje SSOGPTChem „Hybryda”. Pierwszy z nas prezentację wygłosił Michał Laskowski pt. „Mikrofluidyka podstawy oraz zastosowania w naukach biologicznych i chemicznych”. Po nim swój referat wygłosił Jakub Grynda pt. „Wyścig zbrojeń – bakterie kontra antybiotyki”. Trzeci z nas przemawiał Bartosz Szulczyński z prezentacją pt. „Materiały wybuchowe”. Ostatnia z nas, Katarzyna Kryszczuk, wygłosiła referat pt. „Promieniotwórczy dymek”. Po nas swoje prezentacje przedstawiali członkowie Naukowego Koła Chemików z Politechniki Gdańskiej. Wieczorem odbyło się podsumowanie seminarium oraz wręczenie nagród. Spośród członków SSOGPTChem „Hybryda” dwóch zdobyło nagrody: Bartosz Szulczyński otrzymał wyróżnienie, a Michał Laskowski zdobył pierwsze miejsce.

I Seminarium Kół Naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej zakończyło się integracyjnym ogniskiem i śpiewem przy muzyce gitary.

W niedzielę, około godziny 15:00, wsiedliśmy do wynajętego autokaru i wróciliśmy do Gdańska. Wszyscy uczestnicy I Seminarium Wewnętrznego wyrazili swoje nadzieje, iż stanie się ono tradycją i już za rok po raz drugi spotkamy się, aby podzielić się ze sobą swoją wiedzą i doświadczeniem.