Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Warszawa, 12 grudnia 2010

Andrzej Okuniewski

Zbobacz galerię zdjęć...

Jak co roku członkowie Sekcji Studenckiej Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego uczestniczyli w Zjeździe Zimowym Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Warszawie. Zjazd w tym roku odbył się w dniu 12 grudnia 2010. Wydelegowane zostały cztery osoby. Tylko mgr inż. Andrzej Okuniewski dotarł na miejsce zgodnie z planem. Pozostałe osoby nie mogły uczestniczyć w Zjeździe z przyczyn losowych.

Szczęśliwie złożyło się, że mgr inż. Tomasz Gruszczyk, honorowy członek SSOGPTChem „Hybryda”, przebywał w tym czasie w Stolicy i mógł również uczestniczyć w Zjeździe.

O 930 rozpoczęła się rejestracja uczestników Zjazdu. Członkowie „Hybrydy” przybyli nieco spóźnieni. O godzinie 1030 Przewodniczący Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Dariusz Markiewicz, otworzył Zjazd.

Inauguracyjny wykład „Otrzymywanie cienkich warstw z zawartością węgla grafitowego do zastosowań elektrochemicznych za pomocą chemicznego osadzania z fazy gazowej z udziałem plazmy mikrofalowej – rola jakości węgla” wygłosił dr inż. Marek Marcinek z Katedry Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Kolejny wykład – „Nowe materiały polimerowe i hybrydowe dla potrzeb biomedycznych” wygłosiła prof. dr hab. Maria Nowakowska z Uniewrsytetu Jagielońskiego.

Następnie odbyła się przerwa połączona z poczęstunkiem. Kolejne wykłady były również niezmienie ciekawe. Na początku drugiej części Zjazdu znany ze szklanego ekranu Wiktor Nidzicki zdradził „Kilka sekretów prezentacji nauki i techniki”.

Prof. dr hab. inż. Adam Proń, który jest pracownikiem Politechniki Warszawskiej oraz Komisariatu Energii Atomowej w Grenoble, wygłosił wykład „Czy elektronika molekularna zastąpi elektronikę krzemową? Rozważania chemika”. Będzie on również gościem w Politechnie Gdańskiej, gdzie wygłosi cykl wykładów dla słuchaczy studium doktoranckiego: „Molecular, organic and hybrid (organic/inorganic) electronics – a chemist approach”.

Odbyły się również wykłady podsumowujące działalność SSPTChem i prezentujące działalność Chemicznego Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej „Flogiston”. Zjazd zakończyła o godzinie 1530 Joanna Narewska.

Po obiedzie, który podano o godzinie 1545 członkowie Zjazdu mieli czas wolny. Wieczorem, po godzinie 20, odbyła się część nieformalna w klubie „Medyk”. Następnego dnia powróciliśmy do Gdańska.

Najbliższy Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbędzie się w dniach 13 – 17 kwietnia 2011 w Murzasichle, gdzie jeszcze niedawno nasi członkowie gościli na XXXI Ogólnopolskiej Szkole Chemii.