Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

XXXIII Ogólnopolska Szkoła Chemii
„Chemia Naszą Potęgą”

Jastrzębia Góra, 10-14 listopada 2010

Jakub Grynda

Zbobacz galerię zdjęć...

Na XXXIII Ogólnopolską Szkołę Chemii nasza Sekcja wydelegowała czterech członków. Dwóch już doświadczonych, czyli Andrzeja Okuniewskiego i Michała Laskowskiego oraz dwóch nowych – Katarzynę Kryszczuk i Jakuba Grynda. Spotkaliśmy się w środę wieczorem i, mimo że mieliśmy najbliżej dotarliśmy na miejsce prawie ostatni.

Mimo wszystko udało nam się zdążyć na najważniejsze wydarzenie tego dnia, czyli rozpoczęcie Szkoły przez J.M. Rektora UG prof. dr hab. inż. Bernarda Lammaka oraz bardzo interesujący wykład inauguracyjny pt. „Chemia wyskokowa” wygłoszony przez Prodziekana Wydziału Chemii UG dr hab. inż. Marka Kwiatkowskiego, prof. UG. Następnie na wszystkich ledwo przybyłych na czas i spóźnionych czekała kolacja, po której rozpoczęła się impreza integracyjna.

Następnego dnia rozpoczęły się pierwsze sesje wykładowe i posterowe. Podczas poobiedniej sesji wykładowej mogliśmy posłuchać jak Andrzej Okuniewski wygłasza swój referat pt. „Teoretyczne metody wyznaczania energii sieci krystalicznej”. Następnie, po kolacji, odbyła się druga impreza integracyjna.

Andrzej Okuniewski podczas wygłaszania referatu oraz Jakub Grynda podczas prezentacji posteru.

Nazajutrz, podczas sesji posterowej, zaprezentowali się nasi nowicjusze. Katarzyna Kryszczuk przedstawiła swój poster „Bezbolesne operacje, czyli jak środki znieczulające zmieniły medycynę”, natomiast Jakub Grynda poster na temat „Od oddychania i ekspresji genów po syndrom dnia poprzedniego, piękną skórę i paznokcie, czyli o kilku rolach cynku w naszym organizmie”. Na zakończenie tego dnia wszyscy udali się na grilla do chaty myśliwskiej, a następnie integrować się podczas wspólnej zabawy.

Katarzyna Kryszczuk prezentuje swój poster, a Michał Laskowski wygłasza referat.

Na ostatni dzień organizatorzy zaplanowali sesję wykładową w języku angielskim, podczas której wystąpił Michał Laskowski wygłaszając referat pt. „Microfluidics – future of high-throughput screening”. Po wszystkich referatach odbył się obiad, a następnie Zebranie Walne. Nowym Prezesem ASSChem została Dominika Pawcenis z Koła Naukowego Chemików „Jeż” Uniwersytetu Wrocławskiego. Na zakończenie dnia odbył się uroczysty bankiet, podczas którego przyznano nagrody, odtańczono tradycyjnego poloneza i bawiono się do wczesnych godzin rannych. Po krótkim śnie udaliśmy się w podróż powrotną do Trójmiasta.