Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Zebranie inauguracyjne

29 września 2010

Jakub Grynda

Dnia 29 września 2010 roku o godzinie 1815 w sali 118 Ch. A odbyło się zebranie organizacyjne, na którym ustalono plany na semestr zimowy 2010/2011. Przybył nowy Opiekun Sekcji wraz z sześcioma członkami, dwójką aspirantów oraz członkiem honorowym. Zebranie prowadziła Przewodnicząca Katarzyna Kryszczuk. Poruszono następujące kwestie:

Dyskutowano o: