Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Naukowców
„Wielowymiarowość i Perspektywy Nauki za Progiem XXI Wieku”

Częstochowa, 6-7 maja 2010

Andrzej Okuniewski

Na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Studenckich Kół Naukowych i Młodych Naukowców do Częstochowy pojechało dwóch członków SSOGPTChem „Hybryda” – Michał Laskowski i Andrzej Okuniewski. Konferencja rozpoczęła się w czwartek 6 maja o godzinie 9:00. Na początku wystąpił chór Akademii im. Jana Długosza wykonując „Gaudeamus Igitur”, po czym mowę powitalną wygłosił Rektor AJD. W ramach otwarcia konferencji wręczono nagrodę zwycięzkiej fotografii w konkursie o tej samej nazwie, który towarzyszył konferencji. Wyświetlony został pokaz mulitimedialny prezentujący AJD i na zakończenie ceremoinii otwarcia wygłoszone zostały dwa wykłady: prof. dr hab. Marek Szczepański „O dostojeństwie i niedostojeństwie uczelni wyższej. Refleksje socjologa.” i prof. dr hab. Mirosław Ponczek „Sport jako kategoria historyczna w Polsce (1945-1956)”. O ile wykład pierwszy był ciekawy, to drugi pozostawmy bez komentarza.

Po przerwie rozpoczęły się obrady w sekcjach tematycznych:

Każda z sekcji była podzielona na trzy sesje po póltorej godziny z przerwami kwawowymi i jedną dłuższą – obiadową. W sesji drugiej Michał Laskowski wygłosił referat „Życie – przegląd metod definiowania zjawiska w kontekście biogenezy i egzobiologii”, który spotkał się ze sporym zainteresowaniem.

Po zakończeniu sesji trzeciej uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w projekcji dwóch filmów w planetarium AJD: „Cuda wszechświata” oraz „Lodowe krainy”. Następnie w auli wystawiany był spektakl Studenckiego Koła Teatralnego „naJana” pt. „Chór Trojański”. O 21 w Cafe Belg odbył się koncert szantowy zespołu „oJ taM”.

Następnego dnia po wykładzie prof. dr hab. Piotra Tomasika „Nanotechnologia i środowisko” rozpoczęła się czwarta sesja, na której Andrzej Okuniewski wygłosił wykład pt. „Hückel i Möbius – zjawisko aromatyczności dawniej i dziś”, który również wzbudził zainteresowanie.

Na koniec, po przerwie, odbyła się sesja piąta – posterowa. O godzinie 16:00 nastąpiło podsumowanie konferencji przez wszystkich moderatorów.