Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Góry Sowie, 7-11 kwietnia 2010

Michał Laskowski

Wielka odległość nie odstraszyła „Hybrydy” i na Wiosenny Zjazd SSPTChem dwóch przedstawicieli wydelegowała: Michała Laskowskiego z prezentacją: „Idiolity roślin owadożernych – właściwości biochemiczne, izolacja oraz perspektywy zastosowań w medycynie” oraz Łukasza Dąbrowskiego z prezentacją „Wpływ pochodnych chalkonów na aktywność ATP-azową w komórkach Candida albicans”. Dodatkowo Politechnikę Gdańską reprezentowała dr hab. inż. Żaneta Polkowska będąca opiekunem SSPTChem (gratulujemy!).

Poziom prezentacji i posterów był, można by rzec tradycyjnie już bardzo wysoki. Dotyczyło to zarówno prac popularnonaukowych jak i z badań własnych. Na dodatek program wzbogacały warsztaty firmy Ciech S.A. oraz warsztaty badań nad zapachami. Również prezentacje zaproszonych gości (zwłaszcza prezentacja dr hab. Piotra Garsteckiego) okazały się być bardzo inspirujące. Ze względu na tak dużą ilość punktów programu część z nich odbywała się równolegle – jest to rozwiązanie z jednej strony zmuszające do ciężkich niekiedy wyborów, lecz z drugiej pozwalające na „rozluźnienie” grafika, dzięki czemu może zaprezentować się dużo osób, a zostaje jeszcze trochę czasu na wycieczki i inne atrakcje.

Konferencja, oprócz rozwoju intelektualnego, pozwoliła na podbudowanie kondycji, bowiem nawet wyjście do sklepu oznaczało ponad godzinny marsz. Ośrodek „Orzeł” znajdował się w połowie drogi na szczyt Wielkiej Sowy i grzechem byłoby nie skorzystać z możliwości zdobycia tego szczytu, skąd rozciągał się piękny widok na całe Sudety. Oprócz tego niezmiernie ciekawa okazała się wycieczka po niemieckiej podziemnej fortecy „Raisen” oraz możliwość zwiedzenia kopalni węgla w Nowej Rudzie.

Jak zwykle, po dniu wypełnionym wyzwaniami intelektualnymi oraz sportowymi wieczorami, wszyscy relaksowaliśmy się przy chmielowych trunkach nawiązując znajomości z innymi uczestnikami konferencji.