Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Zebranie walne

16 października 2009

Andrzej Okuniewski

16 października odbyło się walne zebranie członków SSOGPTChem „Hybryda”. Po prezentacji podsumowującej ustępującego Przewodniczącego oraz pokazie zdjęć z zeszłego roku akademickiego wybrano nowy Zarząd:

Nowy Zarząd zaproponował przyjęcie następujących osób na członków honorowych Sekcji:

Wniosek ten został przyjęty przez wszystkich. Następnie Sekretarz na podstawie rejestru działalności w Sekcji zaproponował przyjęcie następujących aspirantów na członków Sekcji:

Wszyscy zostali jednogłośnie przyjęci. Gratulujemy!