Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

XXX Ogólnopolska Szkoła Chemii
„Chemia łączy”

Przesieka, 29 kwietnia – 4 maja 2009

Andrzej Okuniewski

W czwartkowy wieczór reprezentacja Hybrydy (w składzie: Karolina Kwiatkowska, Lidia Ochocka, Andrzej Okuniewski, Damian Paliwoda oraz nasz nowy członek Jakub Nowacki) wyruszyła do przesieki, gdzie byliśmy następnego dnia rano. Po „ciężkiej nocy” przyjemnie było się odświeżyć i zjeść obiad. Chętni mogli jednakże już po obiedzie wybrać się na wyprawę na zamek Chojnik. Po powrocie wszyscy jeszcze bardziej wymęczeni rzucili się na kolację.

Szkoła zaczęła się nieco później niż planowano. Po oficjalnym otwarciu prof. dr hab. Adam Jezierski wygłosił wykład inauguracyjny „O samoorganizacji w chemii” ilustrowany bogatymi przykładami i barwnymi eksponatami. Po części oficjalnej tradecyjnie nastąpiła część integracyjna.


Prezentacja Karoliny

Nazajutrz ostatni tego dnia referat wygłaszała Karolina Kwiatkowska - „Mutageneza ukierunkowana enzymu deaminazy GlcN6P z Giardia lamblia”. Po obiedzie mogliśmy wysłuchać wykładu prof. dr hab. Anny Trzeciak „Dlaczego zielona chemia...?”, a zaraz po nim wszyscy udaliśmy się na sesję posterową na której Andrzej Okuniewski przedstawiał poster: „Synthesis and structure of selected 4,6-dimethyl-2-pyrimidone derivatives”, natomiat Damian Paliwoda swój poster na temat metatezy: „Metathesis of nickel(II) complexes: synthesis and crystal structure of complexes with NiXPS2 (X = Cl, Br) kernel”, który otrzymał III nagrodę w kategorii najlepszy poster z badań własnych.


Andrzej i Damian prezentują swoje postery

Na zakończenie dnia dr Przemysław Szklarz opowiedział o „Historii ASSChem”, po czym nastąpiły tradycyjne obrzędy integracyjne ;)

Następnego dnia rano Jakub Nowacki wygłaszał referat p.t.: „Zeolity w walce o czytość wody”. Natomiast jako ostatnia tego dnia Lidia Ochocka prezentowała referat zatytułowany „Synteza kwasów tetratiafulwalenoborowych jako potencjalnych receptorów 1,2- i 1,3-dioli”. Po obiedzie prof. dr hab. Mirosław Miller oraz dr Leszek Rychlewski prezentowali powiązane z mi instytucje, a po drugiej sesji posterowej i kolacji wszyscy poszli bawić się przy ognisku.


Prezentacje Kuby i Lidki

Ostatniego dnia, na deser, organizatorzy pozostawili prezentacje w języku angielskim. Po nich zjedliśmy obiad i zgromadziliśmy się na zebraniu walnym, które było wyjątkowo sprawne :) Choć początkowo nie było chętnych do organizacji XXXI OSChem, to Monika Parafiniuk zgodziła się zostać nowym Prezesem ASSChem, dzięki czemu kolejna Szkoła odbędzie się w okolicach Krakowa... Chwila przerwy na wystrojenie się i rozpoczęliśmy bankiet. Odtańczyliśmy poloneza (nie było nawet tak źle), a Damian otrzymał wspomnianą nagrodę. Potem już tylko dużo jedliśmy, piliśmy i tańcowaliśmy do białego rana... Niestety już o 845 musieliśmy wyjeżdżać z Przesieki, a podróż trwała w sumie 16 godzin... (kochane PKP).

Pozostajemy w wierze, że XXXI Ogólnopolska Szkoła Chemii w Murzasichle będzie nie mniej udana!