Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Zebranie Sekcji

Politechnika Gdańska, 24 marca 2009

Andrzej Okuniewski

We wtorek, 24 marca 2009 o godzinie 17:15 w sali 222 Ch. A odbyło się zebranie organizacyjne Sekcji mające na celu ustalenie planów na semestr letni 2008/09. Zgromadziło się 25 osób, a w tym aż 19 aspirantów. Zebranie poprowadził przewodniczący Michał Laskowski. Dyskutowano co następuje:

  1. W zwiąku z dużym zainteresowaniem członkostwem w Sekcji ustalono nadzwyczajny tryb wcielania nowych Członków.
  2. Ustalono termin warsztatów z autoprezentacji: 2 kwietnia 2009, godzina 17:15. Na warsztaty zgłosiło się 18 osób.
  3. Dyskutowano możliwość uczestnictwa na XXX Ogólnopolskiej Szkole Chemii w Przesiece. Zgłosiło się 9 osób.
  4. Omówiono najbliższe projekty: polimery i laboratorium biologiczno-chemiczne.
  5. Zaproponowano rozpisanie dyżurów i stworzenie „samopomocy studenckiej” w ramach Sekcji.