Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Warsztaty z autoprezentacji

Politechnika Gdańska, 2 kwietnia 2009

Anna Mietlarek-Kropidłowska

Zapraszamy w czwartkowe popołudnie na warsztaty, dzięki którym poznacie tajniki tworzenia profesjonalnych prezentacji oraz przejrzystych posterów do zaprezentowania na konferencji, seminarium, czy zgłoszenia do konkursu.

Omówione będą także zasady autoprezentacji: jak mówić, jak zwracać się do tych, którzy będą nas słuchać i oceniać. Słowem wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby dobrze wypaść.

Gorąco zapraszamy 2 kwietnia o godzinie 1715 do Mini-Centrum Konferencyjnego ("Luwr").