Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Spotknie rekrutacyjne

Mini-Centrum Konferencyjne, 10 marca 2009

Andrzej Okuniewski

We wtorek, dnia 10 marca o godzinie 1715 odbyło się informacyjno-rekrutacyjne spotkanie dla nowych członków Sekcji. Dzięki akcjom informacyjnym prowadzonym przez cały poprzedzający tydzień oraz plakatom rozwieszonym na Wydziale stawiło się wiele osób, z czego 18 wyraziło chęć przystąpienia do Sekcji.

Po krótkiej prezentacji działalności Sekcji oraz omówieniu planów na najbliższy okres przeszliśmy do nowootrzymanego pokoju 118 w budynku Chemii A.

Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, lub nie podały adresu kontaktowego mogą przyłączyć się do prac Sekcji poprzez wysłanie maila na ssptchem@pg.gda.pl lub zgłoszenie się w pokoju 118 lub 123 Chemia A.

Nowi członkowie proszeni są również o wypełnienie deklaracji zgłoszeniowych do Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Deklaracja znajduje się tu: deklaracja.pdf.