Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Warsztaty z autoprezentacji

Na prowadzonych przez nas warsztatach zapoznacie się oraz będziecie mogli porozmawiać o schematach i typach argumentów zarówno o charakterze rzeczowym jak i pozamerytorycznym. Omówione zostaną problemy w zakresie autoprezentacji. Wypełnicie kwestionariusz własnego poziomu stresogennej osobowości oraz pozyskacie informacje dotyczące komunikacji, mowy ciała oraz organizacji czasu. Ponieważ, jak rzekł Hobbes: "Dobry nastrój człowieka zasadza się na tym, by sądzić o swych zaletach jak najlepiej porównując je z kimkolwiek innym" porównuj rozmawiając. Na krótki wykład i cześć ćwiczeniową serdecznie zapraszamy.

piątek, 24.10.2008: 1700-1900 s. 222 Ch. A:
"Jak zrobić poster"

sobota, 25.10.2008: 1000-1400 s. 222 Ch. A:
Zajęcia praktyczne - sztuka retoryki i wygłaszania prezentacji