Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Sprawozdanie

Zebranie walne 1 października 2008

Andrzej Okuniewski

Plan zebrania walnego, któremu przewodniczyła dotychczasowa prezes Lidia Ochocka:

 1. Podsumowanie dotychczasowych prac Sekcji (szczególy)
  • 3 debaty studenckie (dwie organizowane przez nas, jedną wspomagaliśmy)
  • 4 projekty, w których braliśmy udział
  • 5 konferencji i zjazdów
  • Piknik "Chemia kuchenna" na VI BFN
  • Konkurs "Chemicznym okiem" na VI BFN
  • Dni otwarte Wydziału Chemicznego PG
 2. Wybór nowego Zarządu:
  • Przewodniczący: Michał Laskowski
  • Z-ca przewodniczącego: Łukasz Dąbrowski
  • Sekretarz: Andrzej Okuniewski
  • Skarbnik: Tomasz Gruszczyk
 3. Omówienie ralizacji projektów:
  • Laboratorium fizyczne
  • Laboratorium biologiczno-chemiczne
  • Projekt polimery
  • Za ręke z Einsteinem
  • Semiaria wewnętrzne oraz łączone z KSB
  • Warsztaty z metod prezentacji
  • Warsztaty "LATEX 2ε dla chemików"