Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Sprawozdanie

Zebranie walne 30 listopada 2007

Andrzej Okuniewski

Na zebraniu walnym, któremu przewodniczyła dotychczasowa prezes Lidia Ochocka ustalono co następuje:

 1. Zgodą większości podjęto decyzję o próbie organizacji XXX Ogólnopolskiej Szkoły Chemii wiosną 2009 r.
 2. Wybrano nowy Zarząd:
  • Przewodniczący: Lidia Ochocka
  • Z-ca przewodniczącego: Karolina Kwiatkowska
  • Sekretarz: Andrzej Okuniewski
  • Skarbnik: Tomasz Gruszczyk
 3. Zdecydowano zgodą większości o wykonaniu koszulek sekcyjnych. Ustalono, że koszulki mogą być dowolnego kroju, jednak wszystkie czarne i z jednakowym nadrukiem, którego projekt ustalony w terminie póżniejszym na drodze konkursu znajduje się poniżej:

  Projekt koszulki

 4. Również zgodą większości ustalono, że powołane do życia zostaną legitymacje członkowskie. W terminie późniejszym przyjęty został projekt legitymacji zaprezentowany poniżej:

  Projekt koszulki

 5. Po zebraniu zaproponowano organizację debaty "Przyszłość Energetyki" - więcej szczegółów można znaleźć na osobnej stronie.