Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Zjazd Wiosenny SSPTChem

Sulejów, 15-20 kwietnia 2008

Anna E. Lis

W dniach 15-20 kwietnia 2008 roku w malowniczej miejscowości Sulejów nad Zalewem Sulejowskim studenci chemii, biochemii, biotechnologii oraz nauk pokrewnych już po raz jedenasty mieli okazję uczestniczyć w Wiosennym Zjeździe Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Konferencja, jak co roku, miała na celu stworzenie możliwości zaprezentowania swoich wyników badawczych przez studentów i młodą kadrę naukową, była doskonałą okazją do niejednokrotnie żarliwych dyskusji naukowych, ale także pozwalała na integrację na łonie przyrody, zawieranie nowych przyjaźni i odpoczynek od codziennej pracy w laboratorium. Pomóc w tym miały aż dwie wycieczki zaproponowane przez organizatorów oraz liczne atrakcje wieczorne, takie jak ognisko, wieczory karaoke czy dyskoteki.

Tegoroczne spotkanie trwało o jeden dzień dłużej niż miało to miejsce do tej pory, co pozwoliło uniknąć zagubienia się w przeładowanym programie. Wzorem ubiegłego roku można było uczestniczyć zarówno w sesjach tematycznych w języku polskim, jak i otwierającej Zjazd sesji w języku angielskim, co powoli zaczyna już wchodzić do tradycji Wiosennych Zjazdów SSPTChem.

Warto zaznaczyć obecność tak znamienitych gości, jak dr hab. Tomasza Ganicza (Prezesa Stowarzyszenia Wikimedia Polska), prof. dr hab. Stanisława Penczka (Polska Akademia Nauk), prof. dr hab. Grzegorza Mlostonia (Przewodniczący Konwentu Nagrody Sigma-Aldrich), prof. dr hab. Bogusława Buszewskiego (Wiceprezes ZGPTChem) oraz zawsze czuwającej nad przebiegiem konferencji Opiekun Sekcji Studeckiej PTChem dr hab. Wiesławy Ferenc, prof. UMCS.

Jak co roku przyznawane zostały nagrody i wyróżnienia. Tym razem faworytami obecnych na sesjach słuchaczy w poszczególnych kategoriach byli:

1. miejsce w kategorii Komunikat nt. Badań Własnych - Małgorzata Gil "PhotoDSC"
wyróżnienie - Emilia Obijalska "Nowa metoda syntezy α-trifluorometylo-β-aminoalkoholi z wykorzystaniem α-iminoketonów"

1. miejsce w kategorii Komunikat Przeglądowy - Agata Maziarka, Dorota Pietras-Ożga "Liposomy - zdrowie i uroda"
wyróżnienie - Andrzej Stańczuk "Działanie kofeiny na organizm człowieka"

1. miejsce w kategorii Poster z Badań Własnych - Łukasz Jaremko, Mariusz Jaremko "3D structure of peptidyl-prolyl isomerase CsPin as determined by NMR spectroscopy"
wyróżnienie - Artur Borkowski "Światłowody świecące bocznie"

1. miejsce w kategorii Poster Przeglądowy - Dorota Pietras-Ożga "Świetliki na fali pożądania"
wyróżnienie - Anna Borkowska "Atmosfery obiektów Układu Słonecznego"

Zwycięzcom należą się gratulacje!