Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Debata "Komputery przyszłości"

Gdańsk, 5 kwietnia 2008

Andrzej Okuniewski

Informacja prasowa -Komputery przyszłości-

Plakat -Komputery przyszłości-