Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Debata "Przyszłość Energetyki"

Gdańsk, 12 stycznia 2008

Michał Laskowski, Andrzej Okuniewski

Ze względu na kluczową rolę, jaką energetyka odgrywa w naszym życiu oraz spodziewany jej kryzys w następnym półwieczu, powstała idea stworzenia spotkań mających na celu omówienie i lepsze poznanie tego jakże wielowątkowego tematu. Pierwsza z cyklu międzywydziałowych (w dalszych planach międzyuczelnianych) debat odbyła się 12 stycznia 2007 roku na terenie Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W skład formuły debaty weszła bardzo żywa i niekiedy zaskakująca dyskusja pomiędzy przedstawicielami kół naukowych poprzedzona 15 minutowymi prezentacjami dotyczącymi rozwiązań w sferze energetyki.

Wśród omawianych rozwiązań ewentualnych problemów można było posłuchać zarówno o nowym wykorzystaniu tradycyjnych źródeł energii (przedstawiciel SSPTChem HYBRYDA), energetyce jądrowej (Koło Naukowe Fizyków), jak również dopiero wdrażanych, opartych innych niż węglowodory źródłach energii: elektrownie wodne (Naukowe Koło Chemików), mikrobiologiczne ogniwa paliwowe (Koło Studentów Biotechnologii) oraz energetyka termonuklearna (koło międzywydziałowego kierunku Energetyka - "Biogaz"). Dzięki tak różnorodnemu spojrzeniu na problem uzyskiwania oraz dostarczania energii przybyła widownia została bardzo mocno zaktywizowana i żywo udzielała się w dyskusji. Nabrała ona dynamizmu niczym Polskie Górnictwo Węglowe w latach 60-tych. Ze względu na bardzo pozytywny oddźwięk planowana jest juz kolejna debata, na którą Sekcja Studencka HYBRYDA serdecznie zaprasza.

Plakat -Przyszłość Energetyki-