Sekcja Studencka Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

„Hybryda”

Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Warszawa, 15 grudnia 2007

Tomasz Gruszczyk

Jak co roku delegacja Hybrydy uczestniczyła w Zimowym Zjeździe SSPTChem w Warszawie, organizowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej przez tamtejsze Koło Naukowe Flogiston.

Niektórzy z naszych delegatów zjechali do Warszawy dzień wcześniej, niektórzy zaś poświęcili noc poprzedzającą sobotnie zebranie na dojazd na miejsce. Spotkaliśmy się wszyscy na poddaszu Wydziału, gdzie odbywała się rejestracja uczestników, wręczanie pamiątkowych smyczy i uiszczanie opłat za uczestnictwo w Zjeździe lub opłacanie składek członkowskich. Wszystko uległo nieznacznemu opóźnieniu z uwagi na dużą ilość delegatów. Po przywitaniu wszystkich przez przewodniczącą SSPTChemu wysłuchaliśmy wykładu gościa z Lublina nt. perfum i odczuwania zapachów. Następnie rozpoczęły się prezentacje kół i stowarzyszeń naukowych dotyczące ich działalności w 2007 roku. Jako pierwszy wystąpił nasz prelegent, Michał Laskowski, który mówił o organizowanym przez nas konkursie „Chemicznym okiem” zachęcając wszystkich obecnych do udziału w kolejnych jego edycjach. Wystąpienia kół naukowych były przeplatane wykładami gości, którzy reprezentowali ośrodki akademickie jak i inne instytucje. Miłym akcentem było symboliczne podzielenie się opłatkiem i złożenie życzeń na następny rok.

Wieczorem w klubie Medyk w centrum Warszawy odbyła się mniej oficjalna część Zjazdu. Delegaci przy piwie i karaoke integrowali się we własnym gronie dyskutując na przeróżne tematy. Niewątpliwie pozwoliło to zacieśnić stare jak i nowe znajomości, które na pewno zaowocują w przyszłości.